جلسه هماهنگی کارگروه کوهورت سالمندان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/19-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی کوهورت سالمندان(IG+ 60) در تاریخ 17 خرداد  ساعت 13 تا 15 در سالن شورای گروه، با حضور اعضای کوهورت تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir