جلسه هماهنگی دستیاری پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-5:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی پزشکی خانواده در تاریخ 21 خرداد ماه سال 1397 با حضور مسئولین برنامه دستیاری در محل کلینیک پزشک خانواده بیمارستان امین تشکیل گردید. در این جلسه به بررسی برخی مشکلات و راهکارهای ارتقا مباحث آموزشی دستیاران پرداخته شد. همچنین مقرر گردید خانم حاج احمدی بعنوان منشی گروه پزشک خانواده شروع به فعالیت نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir