جلسه هماهنگی اجرای برنامه علیاتی گروه در سال 99-1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/26-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 26 خرداد در ساعت 10 صبح در سالن شورای گروه با حضور اعضای گروه برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir