جلسه مشترک هماهنگی با دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/28-4:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 28 تیر ماه ساعت 10 جلسه هماهنگی جهت برگزاری دوره کارورزی پزشکی اجتماعی با نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سالن شورای گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir