جلسه مشترک با روُسای شبکه های بهداشتی و درمانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه مشترک با روُ سای شبکه های بهداشتی و درمانی جهت هماهنگی برنامه کارورزی پزشکی اجتماعی در تاریخ 21 فروردین 98 راس ساعت 10 صبح، در گروه پزشکی اجتماعی برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir