جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-12:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه پزشکی اجتماعی  در تاریخ دوشنبه 96/12/7 ساعت 11:30 در سالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

لوگوی اجتماعی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir