جلسه شورای کارگروه کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای کارگروه کارورزی با هدف بررسی محتوی برنامه کارورزی و هماهنگی بین اساتید گروه جهت اموزش کارورزان در فیلد و بررسی چالش های پیش روی برنامه کارورزی در تاریخ 14 اسفند ماه 97 در گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir