جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/22-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی در تاریخ دوشنبه 97/5/22 ساعت 11 درسالن اجتماعات گروه پزشکی اجتماعی برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir