جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/3/21 جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی در ساعت 11:30 در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir