جلسه دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-10:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/3/7 جلسه دفاع از پایان نامه های کارورزی در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir