جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-5:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری پزشکی خانواده خانم دکتر ندا معین به راهنمایی سرکار خانم دکتر زهرا امینی و جناب اقای دکتر رضا خدیوی در تاریخ 97/12/15 راس ساعت 12 در سالن کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir