جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-15:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فردا دوشنبه 97/2/31  در ساعت 12 تا 14 شورای پژوهشی و جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری پزشک خانواده در محل شورای گروه برگزار  می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir