جلسه تودیع و معارفه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 9 تیر ماه 99، جلسه تودیع اعضای گروه با خانم دکتر عاطفه واعظی و جلسه معارفه با آقای دکتر زاهد نژاد در سالن شورای گروه تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir