جلسه با مسئولین گسترش استان و شبکه ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/26-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی با مسئولین امور گسترش معاونت استان و شبکه های یک و دو در تاریخ 26 شهریور 97 در محل گروه پزشکی اجتماعی راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir