تشکیل جلسه هم اندیشی مسئول درس کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هم اندیشی با حضور مسئول درس کارورزی درمانگاه پزشک خانواده و کارورزان درجهت ارتقا کیفیت آموزش این دوره در روز شنبه 15 دی ماه تشکیل گردید. در این جلسه با 4 نفر از کارورزان عضو شورای مشاورین جوان و کمیته پزوهش های دانشجویی، درباره تشکیل تیم دانشچویی و انجام نیاز سنجی جهت تهیه منابع علمی مورد نیاز برای بروز رسانی علمی پزشکان مراکز همکار و پاسخ به نیاز های آموزشی و مهارتی کارورزان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir