تشکیل جلسه شورای کارورزی با حضور نماینده کارورزان پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-7:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 جلسه مشترک کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی با حضور نماینده کارورزان دوره دی ماه جهت تبادل نظر و بررسی مشکلات برنامه در تاریخ سه شنبه 9 بهمن ماه 97 در سالن اجتماعات پزشکی اجتماعی تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir