برگزاری کلاس آموزشی در مرکز شهید رستمیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس آموزشی وارنیش با حضور کارآموزان و کارورزان پزشکی اجتماعی و مراقبین سلامت در روز دوشنبه 12 آذر ماه 97 در مرکز شهید رستمیان تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir