برگزاری شورای دستیاری گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای آموزشی دستیاری گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ 98/7/9 با حضور اعضای گروه تشکیل  گردید. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir