برگزاری سمینار آموزشی تحلیل آماری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/16-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
در تاریخ ۱۶ تیر ماه سمینار آموزشی با عنوان تحلیل پیشرفته آماری در ساعت ۱۰ در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir