برگزاری جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

یکشنیه 11 آذر ماه ساعت 9 تا 10:30، جلسه کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی با حضور  اساتید آموزشی فیلد کارورزی جهت هماهنگی در آموزش کارورزان در فیلد در آذر ماه برگزار شد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir