برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 21 آذر ماه جلسه کارآموزی در گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد و نظر اعضای گروه پیرامون برنامه جدید کارگاه کارآموزی و نیز لاگ بوک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جمع بندی نهایی شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir