برگزاری جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 14 آذر ماه جلسه کارآموزی در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار شد، در این جلسه برنامه جدید کارگاه کارآموزی و لاگ بوک جدید در حضور کلیه اعضای گروه مطرح شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir