برگزاری آزمون جامع کتبی دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون جامع کتبی دستیاران پزشکی اجتماعی روز شنبه تاریخ 96/11/21  برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir