برگزاری آزمون جامع عملی دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون جامع عملی(OSCE) دستیاران پزشکی اجتماعی روز شنبه تاریخ 96/11/28 در محل گروه پزشکی اجتماعی برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir