برنامه آزمون پزشک خانواده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/27-12:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون های دانشجویان مقطع MPH پزشک خانواده

94/4/6

اندیکاسیون ارجاع بیماری های شایع در ایران

بازتوانی بیماری ها و عوارض شایع در ایران

درخواست منطقی تصویربرداری در بیماری های شایع در ایران

 

94/4/13

مراقبت در منزل از بیمای های شایع

درخواست منطقی تستهای آزمایشگاهی در بیماری های شایع در ایران

درخواست منطقی داروها در بیماری های شایع در ایران

 

94/5/7

اصول ارتقا و ترویج سلامت

مفاهیم و مهارتهای رهبری

طب پیشگیری و بلایا

نظام ارائه خدمات سلامت و مراقبت های مدیریت شده

طبابت مبتنی بر شواهد

مدیریت مشکلات و بیماری های روانی شایع

تعریف و کارکرد پرشکان خانواده

درمانی سرپایی بیماری های شایع در بزرگسالان در ایران

آشنایی با ارزشیابی برنامه های سلامت

 

94/5/12

مبانی اپیدمیولوژی و روش تحقیق

اصول مدیریت عوامل خطرزاری سلامت

مدیریت سرپایی بیماری های شایع کودکان در ایران

ساختار و عملکرد نظام سلامت در ایران و جهان

اصول مدیریت مورد بیماری

مدیریت سرپایی بیماری های شایع سالمندان در ایران

مدیریت مشکلات و بیماری های شایع دوران بارداری و زایمان در ایران

درمان تسکینی علائم شایع در ایران

اصول مدیریت مصرف و بهره مندی

اصول مدیریت بیماری های در جامعه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir