بازدید نماینده who از مرکز جامع سلامت رستمیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-5:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز  98/5/22 نماینده سازمان بهداشت جهانی به همراه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فرایندهای آموزش در عرصه دانشجویان پزشکی در مرکز جامع سلامت  رستمیان بازدید نمودند .  در این بازدید سرکار خانم دکتر فرج زادگان مدیر گروه پزشکی اجتماعی وخانواده و سرکار خانم دکتر واعظی رییس مرکز توضیحات لازم در خصوص فرایند های آموزشی را ارائه نمودند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir