بازدید معاون آموزشی وزارت بهداشت از مرکز جامع سلامت شهید رضاییان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-6:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز پنجشنبه 4 مهر آقای دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت  و خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و هیئت همراه از مرکز جامع سلامت شهید رضاییان بازدید کردند . در این بازدید خانم دکتر فرج زادگان مدیر گروه پزشکی اجتماعی وخانواده در باره طرح مراکز جامع آموزشی در چهار مرکز تحت پوشش توضیحات مبسوطی ارائه نمودند. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir