اولویت های فراخوان چهارم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-5:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولویت های  چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش (نصر ) با سرفصل های مربوط  اعلام گردید 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir