اطلاع رسانی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/26-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سرکار خانم دکتر فرج زادگان مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی وپزشکی خانواده بعنوان organizing  panel member در کنگره بزرگ "سلامت زنان در کشور هلند برگزیده شدند .

 https://www.hilarisconferences.com/womenshealth

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir