اطلاعیه دوره کارآموزی بهداشت فروردین ماه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-13:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع میرساند ،شروع دوره کارآموزی بهداشت فروردین ماه ، روز 1397/1/14 راس ساعت 8 در گروه پزشکی اجتماعی می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir