آزمون کتبی کارورزان خرداد ماه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/05/27-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کتبی کارورزان خرداد ماه پزشکی اجتماعی در تاریخ شنبه 6 خرداد ماه 96 راس ساعت 12:30 در کلاس شماره 14 برگزار می گردد.

لوگوی اجتماعی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir