آزمون شفاهی دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/06-13:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون شفاهی دستیاران پزشکی اجتماعی (OSCE) در تاریخ 96/2/13 در مرکز مهارتهای عملی بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

لوگوی اجتماعی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir