آزمون جامع از طرف وزارتخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/24-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون جامع پزشک خانواده روز 26/9/94 در محل دانشکده پزشکی برگزار میگردد لطفا ساعت 7:30 صبح همان روز 26/9/94 برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در محل دانشکده پزشکی حضور بهم رسانید./

 

 

 

ایمیل ejtemaei@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir