دفتر توسعه آموزش E.D.O

اولین جلسه کمیته ارزشیابی دانشجو

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-8:39

در تاریخ 96/11/3 ساعت 12:15 اولین جلسه کمیته ارزشیابی دانشجو با حضور اعضا و مسئولین دروس پزشکی عمومی در گروه های فیزیولوژی، علوم تشریحی و مسئولین کارآموزی، کارورزی گروه های داخلی و اطفال، مسئول و کارشناسان EDO در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه ضمن تبعین تحلیل آزمون ها، مروری بر مفاهیم پرکاربرد تحلیل آزمون ها صورت گرفت.همچنین در مورد فرایند تحلیل آزمون ها در گروه ها بحث و تبادل نظر شد.

جلسه توجیهی متصدیان امور دفتری گروه های بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/04-11:20

جلسه توجیهی متصدیان امور دفتری گروه های بالینی در زمینه نحوه همکاری با واحد ارزشیابی استاد EDO و اهمیت آن در تاریخ 96/11/2 در دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه توجیهی رزیدنت های اطفال، داخلی و عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/04-11:16

جلسه توجیهی رزیدنت های گروه های داخلی، اطفال و عفونی در زمینه ارزشیابی online اساتید در تاریخ 96/11/2 از ساعت 12:15 الی 13 در ذفتر EDO برگزار گردید.

جلسه بازنگری آیین نامه کارآموزی و کارورزی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/26-10:35

در تاریخ 96/10/25 جلسه بازنگری آیین نامه کار آموزی و کارورزی پزشکی با حضور آقای دکتر یقینی معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده و سرکار خانم دکتر شهیدی مسئول دفتر توسعه، خانم دکتر وفامهر کارشناس پژوهش و ارزشیابی در دفتر EDO برگزار شد.در این جلسه پیشنهادات مربوط به آیین نامه جهت ارائه به وزارت متبوع تنظیم شد.

جلسه ارزشیابی استاد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/26-10:29

جلسه ارزشیابی استاد با حضور رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، نمایندگان گروه های پزشکی اجتماعی، طب ایرانی و مسئول مرکز توسعه آموزش دانشکده، کارشناسان مربوطه جهت اصلاح و تهیه فرم های ارزشیابی دو گروه پزشکی اجتماعی و طب سنتی مورخ 96/10/25 در دفتر EDO برگزار شد.

اطلاعیه برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/26-10:57

جلسات ادواری نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروه های بالینی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی در روزهای دوشنبه از ساعت 7:30 الی 9 با امتیاز توانمند سازی اساتید بصورت رایگان برگزار می شود.

مقاله اخلاق

برنامه زمان بندی کارگاه

چهارمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/23-11:21

چهارمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس در سال 1396 با حضور اعضای محترم کمیته در تاریخ 96/10/19 از ساعت 7:15 الی 8:45 در سالن شورای تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در این جلسه اعضا گزارش فعالیت های آموزشی خود را اعلام نمودند.

جلسه برنامه عملیاتی معاونت های دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-12:55

مورخ 96/10/12 جلسه بررسی برنامه عملیاتی معاونت مالی و اداری و امور هیات علمی دانشکده پزشکی از ساعت 10:30 الی 12 با حضور جناب آقایان دکتر امامی، دکتر نصر، آقای کیان مهر و خانم ها دکتر شهیدی، دکتر ایزدی، دکتر ایرجی، دکتر اسمعیل، دکتر آویژگان در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید. 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir