دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:57

در روز دوشنبه 96/4/19 ساعت 10 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه علوم تشریحی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-8:47

در روز چهارشنبه96/4/14 ساعت 12:30 الی 14 جلسه ای در دفتر گروه اخلاق پزشکی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

سومین کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-8:42

سومین کارگاه نقد تدریس در تاریخ 96/4/18 با حضور 50 تن از اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی و اساتید گروه آموزش پزشکی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده، در محل تالار هشت گوش از ساعت 10:30 الی 13 برگزار گردید.در این کارگاه درباره تدریس کلاسی و راند بالینی اعضای محترم هیات علمی داوطلب بحث و تبادل نظر گردید.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-12:44

در روز سه شنبه 96/4/13 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه ایمنی شناسی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

جلسه کمیته T.A

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-10:34

در روز سه شنبه 96/4/13 ،ساعت 7:30 الی 8:45 اولین جلسه T.A سال 96 در دفتر EDO با حضور مسئول و کارشناس EDO و اساتید محترم مشاور برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش T.A در سال 95 نحوه اجرای این طرح در سال 96 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-10:25

در روز شنبه 96/4/10 ساعت 10 الی 12 جلسه ای در دفتر گروه معارف با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/03-14:32

در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت10 الی 12 جلسه ای در دفتر گروه بیهوشی در بیمارستان الزهرا (س) با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/03-14:30

در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت8:30 الی 10 جلسه ای در دفتر گروه پرتوشناسی در بیمارستان الزهرا (س) با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir