دفتر توسعه آموزش E.D.O

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:16

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی گروه اطفال در تاریخ 97/4/19 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر شد.

جلسه بررسی اصلاحات تکمیلی سایت دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-11:35

روز سه شنبه مورخ 97/3/22 جلسه بررسی اصلاحات تکمیلی صفحه اول سایت دانشکده پزشکی با حضور معاونت محترم اداری مالی در دفتر EDO برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-8:40

جلسه آموزش نحوه تدوین برنامه عملیاتی روز دوشنبه مورخ 97/3/21 از ساعت 11:30 الی 13 با حضور مسئول و کارشناس EDO، مدیران گروه های پایه و بالینی و تعدادی از اعضای هیات علمی در تالار ادیب برگزار شد.در این جلسه ضمن مروری بر تاریخچه و ضرورت برنامه عملیاتی در دانشکده، در خصوص نحوه تدوین و اشکالات شایع در برنامه های ارسالی از گروه ها توضیحاتی مطرح گردید.

ارزیابی برنامه نوین دوره علوم پایه (6)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-9:10

ششمین جلسه ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه مورخ 97/3/13 از ساعت 12:30 الی 14 با حضور مدیر آموزشی دانشکده، مدیر گروه فیزیک پزشکی، مسئول و کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نتایج ارزشیابی درس فیزیک پزشکی از نظر دانشجویان ترم یک پزشکی عمومی بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-8:27

جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی در روز پنجشنبه مورخ 97/3/10 از ساعت 10 الی 12 با حضور مسئول و کارشناس EDO، مدیران گروه های پایه و بالینی و تعدادی از اعضای هیات علمی در تالار هشت گوش برگزار شد.در این جلسه ضمن مروری بر تاریخچه و ضرورت برنامه عملیاتی در دانشکده، در خصوص نحوه تدوین و اشکالات شایع در برنامه های ارسالی از گروه ها توضیحاتی مطرح گردید.

جلسه کمیته ارزشیابی استاد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/09-9:09

روز سه شنبه مورخ 97/3/8 جلسه کمیته ارزشیابی استاد با حضور مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول محترم مرکز توسعه آموزش دانشکده و کارشناسان ارزشیابی EDO , EDC برگزار گردید.در این جلسه پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم در خصوص کوتاه نمودن فرم های ارزشیابی استاد و چگونگی ادامه ی فرایند ارزشیابی  online اساتید اتخاذ شد.

برگزاری جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-12:02

جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی در روز دوشنبه مورخ 97/3/7 با حضور مسوول وکارشناسان EDO، مسوولین سایت گروه های آموزشی و کارشناسان مرکز کامپیوتر در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه بر اقدامات انجام شده از سال 95 تاکنون در خصوص ارتقای وب سایت و نتایج ارزیابی های انجام شده، توضیحاتی ارائه شد.سپس مهم ترین مشکلات شایع در وب سایت گروه های آموزشی مطرح گردید.

ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه (5)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:48

پنجمین جلسه ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه مورخ 97/2/31 ساعت 10 الی 12 با حضور نماینده ترم یک پزشکی عمومی، 4 نفر از دانشجویان، مسئول و کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای دروس تغییر یافته شامل فیزیک پزشکی، مقدمات علوم تشریحی، بیوشیمی، اصول خدمات سلامت و کار با رایانه بحث و تبادل نظر گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir