دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/07/25-9:28

در روز دوشنبه 96/5/2 ساعت 7:30 الی 9 جلسه ای در دفتر گروه ارتوپدی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/07/25-9:25

در روز شنبه96/4/31 ساعت11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/15-8:52

در روز دوشنبه 96/4/19 ساعت 10 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه علوم تشریحی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/15-8:47

در روز چهارشنبه96/4/14 ساعت 12:30 الی 14 جلسه ای در دفتر گروه اخلاق پزشکی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

سومین کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/15-8:42

سومین کارگاه نقد تدریس در تاریخ 96/4/18 با حضور 50 تن از اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی و اساتید گروه آموزش پزشکی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده، در محل تالار هشت گوش از ساعت 10:30 الی 13 برگزار گردید.در این کارگاه درباره تدریس کلاسی و راند بالینی اعضای محترم هیات علمی داوطلب بحث و تبادل نظر گردید.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/07/04-12:44

در روز سه شنبه 96/4/13 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه ایمنی شناسی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir