دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-8:45

پنجمین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/9/5 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 39 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع "تعهد به رعایت صداقت با بیمار" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای تا آخر پاییز در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-8:13

چهارمین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/8/28 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 49 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوعات "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" و "تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" پرداخته شد.

برگزاری جلسه بررسی درس آداب پزشکی از دروس علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-7:02

از ساعات 13 روز دوشنبه 98/8/21 جلسه بررسی درس آداب پزشکی در ارزشیابی علوم پایه برنامه جدید دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که  مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، قائم مقام مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، و برنامه ریز آموزش دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، ضمن بازخورد نظرات دانشجویان پیرامون نحوه ارائه درس آداب پزشکی و بررسی مشکلات آنان بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-12:40

سومین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 21/8/97 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 39 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوعات "تعهد به حفظ اسرار بیمار" و "تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای تا آخر پاییز در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری جلسه بررسی دروس بیوشیمی از دوره علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-7:03

از ساعات 12 روز دوشنبه 97/8/21 جلسه بررسی دروس بیوشیمی برنامه جدید دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی درس رواشناسی سلامت از دوره علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-7:04

از ساعات 11 روز دوشنبه 98/8/21 جلسه بررسی درس روانشناسی سلامت در ارزشیابی علوم پایه برنامه جدید دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که  مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مسؤول درس گروه روانشناسی سلامت و برنامه ریز آموزش دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، ضمن بازخورد نظرات دانشجویان پیرامون نحوه ارائه درس روانشناسی سلامت، در خصوص اهمیت تدوین شناسنامه درس، طرح درس اساتید و نحوه نگارش آنها بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-12:49

از ساعت 11:30 روز دوشنبه 97/8/14 جلسه بررسی ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه با حضور مسؤول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه در مورد نحوه ارزشیابی برنامه جدید این گروه ها بحث و تبادل نظر گردید. برنامه جدید آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی از مهر سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرای می شود.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-8:23

دومین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/8/14 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 44 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که دومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع های "تعهد به توزیع عادلانه منابع موجود" و "تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" پرداخته شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir