دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری کمیته آموزش یار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-6:39

از ساعت 11:30 روز دوشنبه 97/10/24 جلسه کمیته آموزش یار در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که باحضور معاون تحصیلات تکمیلی، نماینده معاون آموزش پزشکی عمومی و معاون دانشجویی دانشکده پزشکی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل گردید، اساسنامه پیشنهادی کمیته آموزشیار پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد که در جلسه هیأت رئیسه دانشکده ارائه شود. تشکیل کمیته آموزشیار در جهت تحقق سیستم آبشاری آموزشی برای آموزش و ارتقای سطح دانش فراگیران می باشد.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:05

از ساعت 9:15 روز دوشنبه 97/10/24 جلسه ارزشیابی برنامه جدید مقطع علوم پایه دوره آموزش دکتری عمومی پزشکی با حضور مدیر و یکی از اعضای محترم هیأت علمی گروه علوم تشریحی و مسؤول و کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه در خصوص نظرات دانشجویان پیرامون درس علوم تشریح اسکلتی- عضلانی نظری و عملی بحث و تبادل نظر گردید. ارزشیابی نحوه اجرای برنامه ملی آموزش دکتری عمومی پزشکی که از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود، بر عهده دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی می باشد.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-10:01

دومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/17 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 43 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این کارگاه "تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود و تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.

برگزاری کارگروه تدوین فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-12:58

از ساعت 10 روز سه شنبه 11 دی ماه 97 کارگروه تدوین فرایند مدیریت برنامه درسی با شرکت معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، یکی از اعضای هیأت علمی آموزش پزشکی، مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد و در خصوص ضرورت و نحوه مدیریت برنامه درسی بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-8:47

اولین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/10 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 34 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای" بود.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم سوم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-13:04

روز دوشنبه 97/10/2 از ساعت 12:30 جلسه ارزشیابی دروس برنامه جدید دوره آموزش دکتری عمومی پزشکی با حضور دانشجویان ترم سوم این دوره در دفتر توسعه آموزش تشکیل شد. در این جلسه که با حضور هشت نفر از دانشجویان ترم سوم، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناسان دفتر توسعه برگزار گردید دانشجویان طی یک مصاحبه 3 ساعته انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون دروس ترم سوم، شیوه تدریس و ارزشیابی آن دروس بیان کردند. برنامه جدید آموزش دکتری عمومی پزشکی از اول مهر ماه 96 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود و دفتر توسعه آموزش موظف به ارزشیابی آن می باشد.

دومین جلسه فرآیند تشکیل کمیته آموزشیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-11:50

جلسه تدوین فرایند و دستورالعمل تشکیل کمیته آموزشیاری، روز دوشنبه 97/10/3 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که معاون آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، معاون دانشجویی و معاون آموزش تکمیلی دانشکده پزشکی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول و کارشناس برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر، فرایند و دستورالعمل کمیته آموزشیاری و تشکیل دفتر کمیته آموزشیاری به تصویب رسید. در این برنامه از آموزشیاران، تحت نظارت اعضای محترم هیأت علمی، برای ارتقای سطح دانش دانشجویان بهره برده می شود.

برگزاری جلسه تدوین درسنامه پاتولوژی عملی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-9:42

روز دوشنبه 97/9/26 جلسه تدوین درسنامه پاتولوژی عملی با حضور مسوول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، سرکار خانم دکتر برادران و کارشناس دفتر توسعه آموزش در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه چگونگی و دستورالعملهای تدوین درسنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تدوین درسنامه های دروس دوره آموزش علوم پایه و ICM در دستور کار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قرار دارد که تا کنون معدودی از آنها در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تعدادی نیز در دست تدوین و ویرایش است.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir