دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه درسنامه دوره کارآموزی و کارورزی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:31

از ساعت 11:30 روز دوشنبه 10 تیر ماه 98 جلسه بررسی درسنامه دوره کارآموزی و کارورزی گروه جراحی مغز و اعصاب با حضور مدیر و مسؤول درسنامه محترم گروه جراحی مغز و اعصاب، مسؤول دفتر توسعه آموزش و کارشناس درسنامه های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه در مورد چگونگی تطبیق این درسنامه با برنامه ملی رای زنی گردید. رویکرد دانشکده پزشکی اصفهان به جایگزینی درسنامه واحد هر درس بجای منابع متعدد همان درس است که دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی عهده دار هدایت و برنامه ریزی نشر آن می باشد.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:24

از ساعت 12 روز دوشنبه 10 تیرماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی در مقطع علوم پایه در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که کارشناسان برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی حضور داشتند با جمعی از دانشجویان ترم سوم پیرامون چگونگی ارائه دروس این ترم مصاحبه ای انجام گرفت. در این مصاحبه دانشجویان نقاط قوت و ضعف ارائه دروس و پیشنهادات خود را بیان کردند.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:23

از ساعت 11 روز دوشنبه 10 تیرماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی در مقطع علوم پایه در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که کارشناسان برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی حضور داشتند با جمعی از دانشجویان ترم اول پیرامون چگونگی ارائه دروس این ترم مصاحبه ای انجام گرفت. در این مصاحبه دانشجویان نقاط قوت و ضعف ارائه دروس و پیشنهادات خود را بیان کردند.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:22

از ساعت 9:30 روز دوشنبه 10 تیرماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی در مقطع علوم پایه در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که کارشناسان برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی حضور داشتند با جمعی از دانشجویان ترم دوم پیرامون چگونگی ارائه دروس این ترم مصاحبه ای انجام گرفت. در این مصاحبه دانشجویان نقاط قوت و ضعف ارائه دروس و پیشنهادات خود را بیان کردند. برنامه ملی آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی از مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرایی شده است و دفتر توسعه آموزش دانشکده ارزشیابی متوالی دروس این برنامه را به عهده دارد.

برگزاری چهارمین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/09-11:12

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/9 چهارمین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با حضور 94 نفر از اعضای محترم هیأت علمی بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد. موضوع این جلسه "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بود که توسط مسؤول محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و یکی دیگر از مدرسین این کارگاه ارائه شد. کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی دارای امتیاز توانمندسازی است که برای حضور در هر جلسه گواهی مجزا صادر می شود. این کارگاه تا آخر تیر ماه ادامه دارد و هفتمین دوره آن در پاییز 98 اجرا خواهد شد.

برگزاری سومین جلسه از ششمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-9:41

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/2 سومین جلسه از ششمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با شرکت 95 نفر از اعضای محترم هیأت علمی در محل تالار طباطبایی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه موضوعات "تعهد به حفظ اسرار بیمار"، "تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" توسط دو تن از مدرسین کارگاه ارائه گردید. شرکت در یک دوره از این کارگاه که در هفت جلسه ارائه می شود برای اعضای هیأت علمی الزامی است.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-4:43

از ساعت 12 روز دوشنبه 98/3/27 جلسه ارزشیابی دروس فیزیولوژی برنامه ملی با حضور مدیر گروه فیزیولوژی و مسؤلان دروس فیزیولوژی سلول و فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه، مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه که تا پس از ساعت 14 بطول انجامید نتایج آنالیز ارزشیابی های دانشجویان از دروس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

ارزشیابی دروس برنامه ملی دروه دکترای عمومی پزشکی که از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی انجام می گردد.

برگزاری دومین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-10:02

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 26 خرداد ماه 1398 دومین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" در محل تالار طباطبایی با حضور 95 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این جلسه "تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود" و "تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" بود که توسط مدرسین ارائه گردید. ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی از 19 خرداد آغاز شده و تا پایان تیر ماه در هفت جلسه ادامه خواهد داشت. گواهی شرکت در کارگاه برای کسب امتیاز توانمندسازی اساتید برای هر جلسه مجزا صادر می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir