دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-10:53

دومین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/8/14 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 44 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که دومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع های "تعهد به توزیع عادلانه منابع موجود" و "تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" پرداخته شد.

برگزاری جلسه تدوین درسنامه های گروه معارف دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/12-9:24

از ساعت 9:30 روز دوشنبه 97/8/7 جلسه تدوین درسنامه های دروس گروه معارف در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسؤول دفتر توسعه آموزش و معاون آموزشی گروه معارف برگزار شد، پیرامون سرفصل ها و چگونگی تدوین درسنامه های آن گروه بحث و تبادل نظر به عمل آمد. این جلسات در راستای مأموریت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برای تدوین و چاپ درسنامه های دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری کارگروه ارزشیابی مقطع علوم پایه دوره آموزش د کترای عمومی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-13:53

از ساعت 11 تا 12 روز یک شنبه 97/8/6 دهمین کارگروه ارزشیابی برنامه جدید مقطع علوم پایه دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی با حضور کارشناسان آموزش علوم پایه معاونت آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه اجرای برنامه جدید آموزش علوم پایه، نقاط قوت و ضعف، و چالش های موجود بحث و تبادل نظر گردید. اجرای برنامه دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی از اول مهر ماه 1396 شروع شده و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی موظف به برگزاری متناوب کارگروه های ارزشیابی این برنامه می باشد.

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-13:41

اولین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/8/7 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 33 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که اولین جلسه از سری چهارم کارگاه های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع «کلیات و اصول رفتار حرفه ای» پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه های آموزش رفتار حرفه ای تا آخر پاییز در روزهای دوشنبه برگزار می شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

آموزش نحوه ارزشیابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-14:02

جلسه آموزش نحوه ارزشیابی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی روز شنبه 97/8/6 در محل گروه ژنتیک دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کلیه اعضای محترم هیأت علمی این گروه برگزار شد پیرامون نحوه ارزشیابی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی بحث و تبادل نظر گردید. این جلسه بنا به درخواست گروه ژنتیک برگزار شده است.

برگزاری جلسه طرح دوره بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-13:55

از ساعت 12 تا 13 روز دوشنبه 97/7/30 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه تنظیم طرح دوره دستیاری تخصصی گروههای بالینی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش، مسؤولان آموزش دوره های دستیاری تخصصی گروههای بیماریهای داخلی و کودکان برگزار گردید، پیرامون نحوه تدوین و اجرای طرح دوره گروههای بالینی گفتگو شد. تدوین طرح دوره برای گروههای آموزشی بالینی و علوم پایه الزامی است.

برگزاری جلسه طرح دوره بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-13:53

از ساعت 11 تا 12 روز دوشنبه 97/7/30 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه تنظیم طرح دوره کارآموزی و کارورزی گروههای بالینی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش، مسؤولان آموزش دوره های کارورزی و کارآموزی گروههای بیماریهای داخلی و کودکان برگزار گردید، پیرامون نحوه تدوین و اجرای طرح دوره گروههای بالینی گفتگو شد. تدوین طرح دوره برای گروههای آموزشی بالینی و علوم پایه الزامی است.

برگزاری چلسه تنظیم و بررسی نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-12:39

جلسه تنظیم و بررسی نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی در تاریخ 97/7/30 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش و دبیر کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد، در خصوص نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی مورخ اول آبان ماه بحث و تبادل نظر گردید. این جلسات در راستای اجرای برنامه دوره پزشکی  عمومی مصوب وزارت متبوع بطور متناوب برگزار می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir