دفتر توسعه آموزش E.D.O

اولین جلسه سایت معاونت ها

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/27-10:18

اولین جلسه کارگروه ارتقای سایت معاونت های دانشکده پزشکی در تاریخ 96/3/22 در محل EDO دانشکده با حضور مسئولین معرفی شده از طرف معاونت ها و مسئول محترم و کارشناسان EDO برگزار شد.در این جلسه الگوی پیشنهادی برای یکسان سازی صفحات سایت معاونت ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-12:03

در روز دوشنبه 96/3/22 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه سم شناسی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:13

در روز شنبه 96/3/20 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه عفونی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:11

در روزشنبه 96/3/13 ساعت 10 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک  با حضور آقای دکتر واعظ و خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:07

در روز پنجشنبه 96/3/11 ساعت 9 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه قلب در بیمارستان چمران با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:13

در روز سه شنبه 96/3/9 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه رادیوتراپی در بیمارستان سیدالشهدا با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir