دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری اولین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-12:07

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/3/19 اولین جلسه ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با حضور بیش از یک صد نفر از اساتید بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد. در این جلسه که با استقبال شایان توجه اعضای محترم هیأت علمی گروههای بالینی دانشکده پزشکی، گروههای آموزشی دانشکده دندان پزشکی و سایر علاقمندان روبرو شده بود، مبحث "کلیات و اصول رفتار حرفه ای" توسط آقایان دکتر محمدی زاده و دکتر رحیمی ارائه گردید.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-4:59

از ساعت 12 تا 14 روز دوشنبه 98/2/30 جلسه مصاحبه با حضور جمعی از دانشجویان ترم سوم، نمایندگان آنها، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناس برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-11:21

از ساعت 12 روز دوشنبه 23 اردیبهشت 98 جلسه ارزشیابی برنامه ملی دوره آموزش عمومی پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و با حضور جمعی از دانشجویان ترم چهارم رشته پزشکی، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه با دانشجویان ترم چهارم در حیطه های شیوه تدریس، چگونگی ارزشیابی، نحوه برگزاری دروس مصاحبه شد و نظرات و پیشنهادات آنها پیرامون دروس برگزار شده اخذ گردید. برنامه ملی دوره آموزش عمومی پزشکی که از مهرماه 96 در داانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی پیوسته مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برگزاری کلینیک آموزشی به مناسب روز آموزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-9:17

به مناسبت روز آموزش، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کلینیک آموزشی از ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 در محل تالار هشت گوش برگزار کرد. در این کلینیک مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش، کارشناسان مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی و سایر مدرسین و اعضای هیأت علمی و نیز نماینده فراگیران دانشگاه در یک بحث گروهی به مباحثی چون انگیزش، نشاط علمی، مطالبه گری علمی و اخلاق در آموزش پرداختند.

مراسم روز آموزش دانشکده پزشکی در چارچوب برنامه های هفته آموزش دانشگاه در دانشکده پزشکی برگزار می شود.

برگزاری مراسم روز آموزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-9:19

مراسم روز آموزش دانشکده پزشکی از ساعت 14-12 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 در تالار طباطبایی برگزار شد. در این مراسم که معاون محترم آموزشی دانشگاه، رئیس و معاونان محترم دانشکده پزشکی و مسؤول و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش و جمعی از اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی حضور داشتند، مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ضمن خوشامدگویی به حاضران، گزارش فعالیت های یک ساله دفتر توسعه آموزش در حیطه های آموزشی و پژوهشی این دفتر ارائه نمود. برنامه بعدی ارائه فرایندهایی بود که در سطح کشور و دانشگاه رتبه های برتر را احراز کرده بودند.

برگزاری کارگاه چگونگی بازخورد به مناسبت روز آموزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-9:19

به مناسبت روز آموزش دانشکده پزشکی از ساعت 9-7:30 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 کارگاه چگونگی بازخورد ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی با حضور 80 نفر از اعضای محترم هیأت علمی گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی و سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محل تالار هشت گوش دانشکده برگزار شد. در این کارگاه روشها و چگونگی بازخورد توسط مدرسین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارائه گردید. این کارگاه دارای امتیاز توانمندی برای اعضای هیأت علمی بود.

برگزاری جلسه مشورتی با دانشجویان به مناسب هفته آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-5:16

از ساعت 13 روز یک شنبه 98/1/25 جلسه ای با حضور کارشناس برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و جمعی از دانشجویان در محل دفتر توسعه آموزش برگزار گردید. در این جلسه که همسو با برنامه ریزی برگزاری هفته آموزش بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تشکیل شد، نظرات و پیشنهادات دانشجویان مورد امعان نظر قرار گرفت.

هفته آموزش همه ساله در اوایل اردیبهشت به مناسب همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نیز جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. امسال اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی نیز بدان افزوده شده است.

اطلاعیه بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-6:19

همایش کشوری آموزش پزشکی، هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می‌گردد. در این همایش، طی سخنرانی‌ها، سمپوزیوم‌ها و جلسات موازی، به منظور ارائه تجربیات طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، کلینیک‌های مشاوره و برگزاری کارگاه‌های مختلف، مسائل مرتبط با آموزش پزشکی در محورهای گوناگون، به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و آموزش داده می‌شود. برنامه‌ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، روش‌های یاددهی- یادگیری در علوم پزشکی، مدیریت و رهبری آموزش، یادگیری الکترونیک و مشاوره و حمایت دانشجویی ا ز جمله محورهای اصلی این همایش است.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir