دفتر توسعه آموزش E.D.O

جلسه T.A گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:26

در تاریخ 97/5/15 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه قلب خانم دکتر دانش و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:23

در تاریخ 97/5/9 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه اطفال خانم دکتر سالک و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه جراحی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:18

در تاریخ 97/4/30 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه جراحی آقای دکتر حسینی اصل و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-10:16

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مدیر محترم گروه علوم تشریحی در تاریخ 97/5/9 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:22

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست در مورخ 97/4/20 با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی، خانم دکتر فاطمی و کارشناس EDO خانم دکتر آویژگان از ساعت 8 الی 9:15 در دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:16

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی گروه اطفال در تاریخ 97/4/19 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر شد.

جلسه بررسی اصلاحات تکمیلی سایت دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-11:35

روز سه شنبه مورخ 97/3/22 جلسه بررسی اصلاحات تکمیلی صفحه اول سایت دانشکده پزشکی با حضور معاونت محترم اداری مالی در دفتر EDO برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-8:40

جلسه آموزش نحوه تدوین برنامه عملیاتی روز دوشنبه مورخ 97/3/21 از ساعت 11:30 الی 13 با حضور مسئول و کارشناس EDO، مدیران گروه های پایه و بالینی و تعدادی از اعضای هیات علمی در تالار ادیب برگزار شد.در این جلسه ضمن مروری بر تاریخچه و ضرورت برنامه عملیاتی در دانشکده، در خصوص نحوه تدوین و اشکالات شایع در برنامه های ارسالی از گروه ها توضیحاتی مطرح گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir