دفتر توسعه آموزش E.D.O

ثبت نامه در رشته آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/09-5:08

دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان قطب علمی آموزش الکترونیکی برای دوره بهمن ماه 98 در رشته "یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی" در مقطع کارشناسی ارشد از بین اعضای محترم هیأت علمی دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند با مراجعه به آدرس vums@sums.ac.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اقدام فرمایند.

اعلام پذیرش

برگزاری جلسه تدوین شاخصهای لازم برای تشویق اساتید بالینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/26-5:12

از ساعت 10:30 روز سه شنبه 98/5/22 جلسه تدوین شاخصهای لازم برای تشویق اساتید بالینی با شرکت قائم مقام محترم رئیس دانشکده، معاون محترم امور هیأت علمی و مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش تشکیل شد. در این جلسه پس از بررسی پیش نویس شاخصهای لازم برای تشویق اعضای محترم هیأت علمی بالینی، در مورد چهارچوب اصلی فرایند معرفی اساتید بالینی برای دریافت تشویق از مراکز آموزشی و درمانی تصمیم گیری گردید. هدف از تدوین شاخصهای لازم برای تشویق اساتید بالینی، تدوین دستورالعملی برای نگاه همه جانبه به عملکردهای شاخص اساتید بالینی برای دریافت تشویق است.

شرکت آنلاین در همایش بین المللی AMEE

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/22-6:38

با همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، امکان بخش آنلاین همایش AMEE که از معتبرترین همایشهای بین المللی آموزش پزشکی است فراهم شده است. این همایش که در تاریخ 26 تا 28 آگوست 2019 برابر با 4 تا 6 شهریور 98 در وین اتریش برگزار می شود، همزمان در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی پخش خواهد شد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت مرکز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است شرکت در این همایش دارای امتیاز آموزش مداوم و گواهی توانمندسازی است.

برنامه همایش

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-9:22

از ساعت 12 روز دوشنبه 98/5/14 جلسه ارزشیابی درس باکتری شناسی برنامه ملی با حضور مدیر گروه میکروب شناسی و مدرسان درس باکتری شناسی، مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل EDO برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی درس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-9:23

 

از ساعت 10 روز دوشنبه 98/5/14 جلسه ارزشیابی درس اصول تغذیه برنامه ملی با حضور مدیر گروه تغذیه، مدرسان درس اصول تغذیه، مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل EDO برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی درس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

جلسه کارشناسان اعتبار بخشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/22-6:40

در تاریخ 98/5/12 از ساعت 12 الی 14 جلسه هماهنگی و توانمند سازی کارشناسان اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش با حضور دبیر و کارشناس ستادی، کارشناسان اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص سنجه ها و نحوه استقرار استانداردهای محور ب آموزش های لازم داده شد.

برگزاری جلسه ارزیابی اعتبار بخشی آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/22-6:39

در تاریخ 98/5/12 از ساعت 8 الی 10 جلسه هماهنگی تیم ارزیابی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در سالن شورای EDO دانشکده پزشکی با حضور مسوول و دبیر محور اعتبار بخشی آموزشی مراکز و تیم ارزیاب برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه بازدید میدانی سال 98، چالش ها و راهکارهای موثر برای بهبود بازدید ها بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-11:23

از ساعت 10 روز دوشنبه 98/4/31 جلسه ارزشیابی دروس علوم تشریح  برنامه ملی با حضور مدیر گروه علوم تشریحی و مسؤلان دروس مقدمات علوم تشریح، علوم تشریح اسکلتی-عضلانی، علوم تشریح سر و گردن، علوم تشریح دستگاه قلب و عروق،علوم تشریح دستگاه تنفس، علوم تشریح غدد درون ریز، علوم تشریح دستگاه اعصاب، علوم تشریح دستگاه حواس ویژه و مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل سالن شورای گروه علوم تشریح برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی دروس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir