دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-7:43

در روز شنبه 96/3/20 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه عفونی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-7:41

در روزشنبه 96/3/13 ساعت 10 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک  با حضور آقای دکتر واعظ و خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-7:37

در روز پنجشنبه 96/3/11 ساعت 9 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه قلب در بیمارستان چمران با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-7:43

در روز سه شنبه 96/3/9 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه رادیوتراپی در بیمارستان سیدالشهدا با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-10:22

در روز یکشنبه 96/2/31 ساعت 10الی 13 کارگاه نقد تدریس با هدف آموزش روش تدریس تئوری و راند بالینی به صورت کاملا عملی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.اساتید علاقمند با ارائه 7 دقیقه سخنرانی یا ارائه یک فیلم 7 دقیقه ای از سخنرانی یا راند خود در این کارگاه شرکت نموده و سپس هر سخنرانی یا فیلم به مدت 15 دقیقه مورد نقد قرار گرفت.

کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-10:23

در روز یکشنبه 96/2/17 ساعت 10الی 13 کارگاه نقد تدریس با هدف آموزش روش تدریس تئوری و راند بالینی به صورت کاملا عملی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.اساتید علاقمند با ارائه 7 دقیقه سخنرانی یا ارائه یک فیلم 7 دقیقه ای از سخنرانی یا راند خود در این کارگاه شرکت نموده و سپس هر سخنرانی یا فیلم به مدت 15 دقیقه مورد نقد قرار گرفت.

مسابقه ایده برتر در رابطه با آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/13-7:42

به مناسبت هغته آموزش از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند تقاضا می گردد از تاریخ 96/2/16 لغایت 96/2/20 ایده های خود را به دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارائه فرمایند.به بهترین ایده به رسم یادبود هدیه ای تقدیم می گردد.

آموزش روش تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/02/12-5:10

روز دوشنبه مورخ 96/2/11، جلسه آموزش روش تدریس در گروه بزرگ در سالن شورای گروه علوم تشریحی از ساعت 10 الی 12 برای اعضای محترم هیات علمی این گروه توسط خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir