دفتر توسعه آموزش E.D.O

بررسی پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/15-7:07

مجموعه کارگروه های بررسی پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران عطف به درخواست دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی کشور در تاریخ های 25/11/95، 26/11/95، 2/12/95 ،9/12/95، 14/12/95 در EDO دانشکده پزشکی برگزار شد.در این کارگروه ها که با حضور مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی،مسئولین دانشکده، اعضای هیات علمی پایه و بالینی، نمایندگان دانشجویی،مسئول و کارشناس EDO دانشکده پزشکی تشکیل گردید، پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دانشکده پزشکی اصفهان جهت ارائه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تهیه و ت

جلسه ای در خصوص انتخاب استاد مشاور

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-11:50

در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 9:45 الی 10:30 جلسه ای در خصوص انتخاب استاد مشاور و دستیار تدریس در گروه های ماژور با حضور معاون محترم پزشکی عمومی، قائم مقام ایشان در علوم پایه، مسئول و کارشناس  EDO برگزار گردید.در این جلسه محاسن و موانع این پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

تدوین شرح وظایف آیین نامه کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-12:06

در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 11:30 الی 13:30 جلسه ای با حضور قائم مقام محترم معاونت درمان، کارشناس محترم معاونت درمان، مسئول و کارشناس محترم EDO برگزار گردید.در این جلسه تدوین شرح وظایف و آیین نامه کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

برگزاری اولین جلسه کمیته درسنامه EDO

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-12:03

در روز دوشنبه 11/11/95 از ساعت 7:30 الی 9 اولین جلسه کمیته تدوین درسنامه های دانشکده پزشکی با حضور اعضای ثابت کمیته و نمایندگان گروههای قلب و کلیه در دفتر EDO  تشکیل شد.در این جلسه اساسنامه و ضوابط تهیه درسنامه در گروههای مختلف دانشکده پزشکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

برگزاری سومین جلسه در خصوص الگوی جدید سایت دانشکده در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-11:23

در روز یکشنبه  مورخ 10/11/95 از ساعت 13 الی 14 سومین جلسه آموزش الگوی جدید سایت با حضور کارشناسان دفتر توسعه آموزش و کارشناسان مرکز کامپیوتر دانشکده و مسئولین سایت گروه های پایه در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه الگوی جدید سایت گروه های پایه و نحوه بارگذاری اطلاعات در آن آموزش داده شد.

برگزاری دومین جلسه در خصوص الگوی جدید سایت دانشکده در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-7:31

در روز دوشنبه  مورخ 95/10/27 از ساعت 13 الی 14 دومین جلسه آموزش الگوی جدید سایت  گروههای آموزشی با حضور مسئول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش ،مسئول و کارشناسان مرکز کامپیوتر دانشکده و مسئولین سایت 20 گروه بالینی در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه الگوی جدید سایت گروه های بالینی و نحوه بارگذاری اطلاعات در آن آموزش داده شد.

برگزاری جلسه کمیته درس اخلاق پزشکی در دفتر توسعه آموزشی پزشکی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/12-6:04

در روز سه شنبه مورخ 95/10/7 در دفتر توسعه آموزش پزشکی EDO دانشکده جلسه تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد تغییرات لازم در برنامه آموزشی درس اخلاق پزشکی دوره کارورزی با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده در علوم بالینی، معاونت پزشکی عمومی، معاونت محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی، مسئول محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی و مدیر محترم گروه اخلاق پزشکی و اساتید محترم گروه های داخلی، زنان و اطفال تشکیل شد.

برگزاری جلسه کمیته درس اخلاق پزشکی در دفتر توسعه آموزشی پزشکی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/06-7:54

در روز سه شنبه مورخ 95/9/30 در دفتر توسعه آموزش پزشکی EDO دانشکده جلسه تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد تغییرات لازم در برنامه آموزشی درس اخلاق پزشکی دوره کارورزی با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده در علوم بالینی، معاونت محترم پزشکی عمومی، معاونت محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی، مسئول محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی و مدیر محترم گروه اخلاق پزشکی و اساتید محترم گروه های داخلی، زنان و اطفال تشکیل شد. 

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir