دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:32

جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی در روز دوشنبه مورخ 97/3/7 با حضور مسوول وکارشناسان EDO، مسوولین سایت گروه های آموزشی و کارشناسان مرکز کامپیوتر در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه بر اقدامات انجام شده از سال 95 تاکنون در خصوص ارتقای وب سایت و نتایج ارزیابی های انجام شده، توضیحاتی ارائه شد.سپس مهم ترین مشکلات شایع در وب سایت گروه های آموزشی مطرح گردید.

ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه (5)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:18

پنجمین جلسه ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه مورخ 97/2/31 ساعت 10 الی 12 با حضور نماینده ترم یک پزشکی عمومی، 4 نفر از دانشجویان، مسئول و کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای دروس تغییر یافته شامل فیزیک پزشکی، مقدمات علوم تشریحی، بیوشیمی، اصول خدمات سلامت و کار با رایانه بحث و تبادل نظر گردید.

مسابقات هفته آموزش

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-7:49

پاسخ مسابقه اول هفته آموزش

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-4:30

برای مشاهده پاسخ سوالات مسایقه هقته آموزش شماره یک اینجا را کلیک کنید

کمیته ارزشیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-7:59

سه شنبه 97/1/28 جلسه کمیته ارزشیابی برنامه جدید دوره علو پایه با حضور اساتید دروس بیوشیمی، اصول خدمات سلامت، همچنین مسئول EDO، کارشناسان EDO و EDC در محل EDO برگزار گردید.

کارگاه توانمند سازی اساتید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-6:21

در تاریخ 97/1/20 کارگاه توانمند سازی اساتید با موضوع آزمون های تشریحی ویژه اساتید گروه های علوم تشریحی و فیزیولوژی توسط EDO در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/26-8:35

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 96/12/22 با حضور جناب آقای دکتر نصر، خانم دکتر ایزدی، خانم دکتر شهیدی، آقای کیان مهر و خانم دکتر وفامهر در EDO دانشکده پزشکی برگزار گردید و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/15-7:43

در تاریخ 96/12/15 ساعت 7:15 الی 8:15 پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس با حضور اعضای محترم، مسئول و کارشناس EDO برگزار گردید.در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چند پیشنهاد برای عملکرد آتی اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir