دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه طرح دوره بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-11:23

از ساعت 11 تا 12 روز دوشنبه 97/7/30 جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه تنظیم طرح دوره کارآموزی و کارورزی گروههای بالینی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش، مسؤولان آموزش دوره های کارورزی و کارآموزی گروههای بیماریهای داخلی و کودکان برگزار گردید، پیرامون نحوه تدوین و اجرای طرح دوره گروههای بالینی گفتگو شد. تدوین طرح دوره برای گروههای آموزشی بالینی و علوم پایه الزامی است.

برگزاری چلسه تنظیم و بررسی نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-10:09

جلسه تنظیم و بررسی نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی در تاریخ 97/7/30 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش و دبیر کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد، در خصوص نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی مورخ اول آبان ماه بحث و تبادل نظر گردید. این جلسات در راستای اجرای برنامه دوره پزشکی  عمومی مصوب وزارت متبوع بطور متناوب برگزار می شود.

برگزاری کارگاه نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-11:56

نگارش صحیح فعالیت های آموزشی انجام شده جهت رقابت در سطح دانشگاه و کشور یکی از مطالبات و دغدغه های اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشد. برای آشنایی اساتید محترم با نحوه فرآیند نویسی برای شرکت در این جشنواره، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کارگاهی را از ساعت 17-13 مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می نماید. علاقه مندان برای اطلاع بیشتر به آدرس http://edc.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

برگزاری جلسه آموزش تدوین طرح درس در گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-10:16

جلسه آموزش تدوین طرح درس روز شنبه 97/7/28 توسط کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در گروه ژنتیک دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه اعضای محترم هیأت علمی گروه ژنتیک با تدوین طرح درس آشنا شدند. این جلسه با درخواست گروه ژنتیک برگزار گردید. دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آمادگی ارائه خدمات آموزشی برای تدوین طرح دوره و طرح درس به همه گروههای آموزشی را دارد. داشتن طرح دوره در تمام گروههای آموزشی الزامی است. داشتن طرح درس اعضای محترم هیأت علمی گروه های آموزشی جزو شاخصهای اعتباربخشی الزامی گروه های آموزشی محسوب می شود.

برگزاری جلسه بررسی و ارزشیابی اجرای برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-10:10

جلسه بررسی اجرای یک ساله برنامه آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی در تاریخ 97/7/10 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه، معاون محترم آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید، پیرامون ارزشیابی فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای برنامه جدید آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی در طی یک سال گذشته بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:36

جلسه کمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 97/7/16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید پیرامون فرایند ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی بحث و تبادل نظر شد. دانشکده پزشکی در صدد است ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی خود را به صورت online انجام دهد.

آشنایی دستیاران ارشد با فرایند ارزشیابی online اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:22

جلسه آشنایی دستیاران ارشد با فرایند ارزشیابی online اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 97/7/16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید، دستیاران ارشد گروههای داخلی، عفونی و بیماریهای گرمسیری و روانپزشکی با روند ارزشیابی online اعضای محترم هیأت علمی آشنا شدند. دانشکده پزشکی در نظر دارد ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی را به صورت online انجام دهد.

برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-12:20

چهارمین دوره کارگاههای آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیات علمی گروههای بالینی دانشکده پزشکی از تاریخ 97/8/7 به شرح زیر برگزار می شود. داوطلبان برای ثبت نام با شماره تلفن 37929115 تماس حاصل فرمایند

برنامه برگزاری چهارمین دوره

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir