دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته یاددهی و یادگیری در دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-9:27

بیست و سومین جلسه کمیته یاددهی و یادگیری مورخ 95/8/17 از ساعت 12الی 13:30 با حضور مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی،کارشناس آن و اعضای کمیته برگزار گردید.در این جلسه استانداردهای مهارتهای بالینی کارشناسی شد.

 

 

برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته یاددهی و یادگیری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/18-9:15

بیست و دومین جلسه کمیته یاددهی و یادگیری در روز دوشنبه مورخ 95/7/26از ساعت 12الی 13:30 با حضور مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی،کارشناسان و اعضای کمیته برگزار گردید.در این جلسه استانداردهای ژورنال کلاب کارشناسی شد.

برگزاری جلسه تصمیم گیری در خصوص ارتقاء آموزش درس اخلاق پزشکی در دفتر توسعه آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/06/28-11:59

روز یکشنبه مورخ 95/6/21ساعت7:30جلسه تصمیم گیری و تبادل نظر در جهت ارتقاء آموزش درس اخلاق پزشکی با حضور مدیر محترم مطالعات و توسعه دانشگاه ، قائم مقام محترم ریاست دانشکده پزشکی در علوم بالینی ، مدیر محترم گروه و اساتید محترم گروه اخلاق پزشکی ، مسئول محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ، مسئول محترم آموزش دانشکده و کارشناسان محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی و ICM در دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده  (EDO)  برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/20-13:55

کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی در تاریخ 95/4/13 در دو گروه بالینی ساعت 8 الی 10 صبح و علوم پایه ساعت 10 الی 12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور مدیران محترم گروهها و یک نماینده از گروه ها توسط دفترتوسعه آموزش پزشکی (EDO) برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir