دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-12:03

در روز دوشنبه 96/3/22 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه سم شناسی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:13

در روز شنبه 96/3/20 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه عفونی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:11

در روزشنبه 96/3/13 ساعت 10 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک  با حضور آقای دکتر واعظ و خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:07

در روز پنجشنبه 96/3/11 ساعت 9 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه قلب در بیمارستان چمران با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:13

در روز سه شنبه 96/3/9 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه رادیوتراپی در بیمارستان سیدالشهدا با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-13:52

در روز یکشنبه 96/2/31 ساعت 10الی 13 کارگاه نقد تدریس با هدف آموزش روش تدریس تئوری و راند بالینی به صورت کاملا عملی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.اساتید علاقمند با ارائه 7 دقیقه سخنرانی یا ارائه یک فیلم 7 دقیقه ای از سخنرانی یا راند خود در این کارگاه شرکت نموده و سپس هر سخنرانی یا فیلم به مدت 15 دقیقه مورد نقد قرار گرفت.

کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-13:53

در روز یکشنبه 96/2/17 ساعت 10الی 13 کارگاه نقد تدریس با هدف آموزش روش تدریس تئوری و راند بالینی به صورت کاملا عملی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.اساتید علاقمند با ارائه 7 دقیقه سخنرانی یا ارائه یک فیلم 7 دقیقه ای از سخنرانی یا راند خود در این کارگاه شرکت نموده و سپس هر سخنرانی یا فیلم به مدت 15 دقیقه مورد نقد قرار گرفت.

مسابقه ایده برتر در رابطه با آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/13-11:12

به مناسبت هغته آموزش از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند تقاضا می گردد از تاریخ 96/2/16 لغایت 96/2/20 ایده های خود را به دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارائه فرمایند.به بهترین ایده به رسم یادبود هدیه ای تقدیم می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir