دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:07

در روز پنجشنبه 96/3/11 ساعت 9 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه قلب در بیمارستان چمران با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-11:13

در روز سه شنبه 96/3/9 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه رادیوتراپی در بیمارستان سیدالشهدا با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-13:52

در روز یکشنبه 96/2/31 ساعت 10الی 13 کارگاه نقد تدریس با هدف آموزش روش تدریس تئوری و راند بالینی به صورت کاملا عملی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.اساتید علاقمند با ارائه 7 دقیقه سخنرانی یا ارائه یک فیلم 7 دقیقه ای از سخنرانی یا راند خود در این کارگاه شرکت نموده و سپس هر سخنرانی یا فیلم به مدت 15 دقیقه مورد نقد قرار گرفت.

کارگاه نقد تدریس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-13:53

در روز یکشنبه 96/2/17 ساعت 10الی 13 کارگاه نقد تدریس با هدف آموزش روش تدریس تئوری و راند بالینی به صورت کاملا عملی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.اساتید علاقمند با ارائه 7 دقیقه سخنرانی یا ارائه یک فیلم 7 دقیقه ای از سخنرانی یا راند خود در این کارگاه شرکت نموده و سپس هر سخنرانی یا فیلم به مدت 15 دقیقه مورد نقد قرار گرفت.

مسابقه ایده برتر در رابطه با آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/13-11:12

به مناسبت هغته آموزش از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند تقاضا می گردد از تاریخ 96/2/16 لغایت 96/2/20 ایده های خود را به دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارائه فرمایند.به بهترین ایده به رسم یادبود هدیه ای تقدیم می گردد.

آموزش روش تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/02/12-8:40

روز دوشنبه مورخ 96/2/11، جلسه آموزش روش تدریس در گروه بزرگ در سالن شورای گروه علوم تشریحی از ساعت 10 الی 12 برای اعضای محترم هیات علمی این گروه توسط خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.

دومین جلسه ارزشیابی استاد دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/29-12:03

دومین جلسه ارزشیابی استاد دانشکده پزشکی در تاریخ 96/1/20 در محل EDO  دانشکده پزشکی با حضور مدیر محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول محترم EDO، اعضای محترم هیات علمی گروههای زنان و جراحی و کارشناسان ارزشیابی EDC و EDO  برگزار گردید.در این جلسه پرسشنامه ارزیابی آموزش بالینی اعضای هیات علمی گروههای زنان و جراحی مخصوص دستیاران مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفت.

چهارمین جلسه کمیته درسنامه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/11-10:19

چهارمین جلسه کمیته درسنامه دانشکده پزشکی در تاریخ 96/1/21 در محل EDO دانشکده با حضور اعضای ثابت کمیته، نمایندگان محترم گروههای قلب، کلیه، ریه، اطفال و جراحی اعصاب برگزار گردید.در این جلسه گزارش پیشرفت کار در گروههای قلب، کلیه و اطفال ارائه گردید.همچنین نحوه شروع کار در گروههای ریه و جراحی اعصاب به بحث گذاشته شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir