دفتر توسعه آموزش E.D.O

ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه (5)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:48

پنجمین جلسه ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه مورخ 97/2/31 ساعت 10 الی 12 با حضور نماینده ترم یک پزشکی عمومی، 4 نفر از دانشجویان، مسئول و کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای دروس تغییر یافته شامل فیزیک پزشکی، مقدمات علوم تشریحی، بیوشیمی، اصول خدمات سلامت و کار با رایانه بحث و تبادل نظر گردید.

مسابقات هفته آموزش

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-11:19

پاسخ مسابقه اول هفته آموزش

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-8:00

برای مشاهده پاسخ سوالات مسایقه هقته آموزش شماره یک اینجا را کلیک کنید

کمیته ارزشیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-11:29

سه شنبه 97/1/28 جلسه کمیته ارزشیابی برنامه جدید دوره علو پایه با حضور اساتید دروس بیوشیمی، اصول خدمات سلامت، همچنین مسئول EDO، کارشناسان EDO و EDC در محل EDO برگزار گردید.

کارگاه توانمند سازی اساتید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-9:51

در تاریخ 97/1/20 کارگاه توانمند سازی اساتید با موضوع آزمون های تشریحی ویژه اساتید گروه های علوم تشریحی و فیزیولوژی توسط EDO در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/26-11:05

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 96/12/22 با حضور جناب آقای دکتر نصر، خانم دکتر ایزدی، خانم دکتر شهیدی، آقای کیان مهر و خانم دکتر وفامهر در EDO دانشکده پزشکی برگزار گردید و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/15-10:13

در تاریخ 96/12/15 ساعت 7:15 الی 8:15 پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس با حضور اعضای محترم، مسئول و کارشناس EDO برگزار گردید.در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چند پیشنهاد برای عملکرد آتی اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی گروه اطفال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/09-10:48

روز دوشنبه 96/12/7 جلسه تحلیل آزمونهای کارورزی و کارآموزی گروه اطفال با حضور مسئولین کارآموزی و کارورزی اطفال، مسئول و کارشناس ارزشیابی EDO در دفتر EDO برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir