دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه مشورتی با دانشجویان به مناسب هفته آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-8:46

از ساعت 13 روز یک شنبه 98/1/25 جلسه ای با حضور کارشناس برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و جمعی از دانشجویان در محل دفتر توسعه آموزش برگزار گردید. در این جلسه که همسو با برنامه ریزی برگزاری هفته آموزش بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تشکیل شد، نظرات و پیشنهادات دانشجویان مورد امعان نظر قرار گرفت.

هفته آموزش همه ساله در اوایل اردیبهشت به مناسب همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نیز جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. امسال اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی نیز بدان افزوده شده است.

اطلاعیه بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-9:49

همایش کشوری آموزش پزشکی، هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می‌گردد. در این همایش، طی سخنرانی‌ها، سمپوزیوم‌ها و جلسات موازی، به منظور ارائه تجربیات طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، کلینیک‌های مشاوره و برگزاری کارگاه‌های مختلف، مسائل مرتبط با آموزش پزشکی در محورهای گوناگون، به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و آموزش داده می‌شود. برنامه‌ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، روش‌های یاددهی- یادگیری در علوم پزشکی، مدیریت و رهبری آموزش، یادگیری الکترونیک و مشاوره و حمایت دانشجویی ا ز جمله محورهای اصلی این همایش است.

برگزاری جلسه کاربردی تر کردن محتوای درس آداب پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-11:37

از ساعت 10 روز دوشنبه 19 فروردین 98 جلسه کاربردی تر کردن محتوای درس آداب پزشکی که در چهارچوب برنامه ملی دوره دکتری پزشکی عمومی ارائه می شود با شرکت معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه پیشنهادات ارائه شده بررسی گردید. برنامه ملی دوره دکتری پزشکی عمومی از مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اجرا می شود و دفتر توسعه آموزش موظف به پایش و ارزشیابی چگونگی اجرای آن می باشد.

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-15:32

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی از تاریخ 11 الی 13 اردیبهشت ماه 98 برگزار می گردد.

 

برگزاری جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-10:39

چهارمین جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی از ساعت 11:30 روز دو شنبه 97/12/6 در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که رئیس، معاون و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، بررسی و اصلاح بخشهای دیگر فرایند مدیریت برنامه درسی انجام گرفت. این برنامه در چهار حیطه برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی، بازنگری و سازماندهی و راهبری تدوین شده است.

برگزاری کارگاه آموزش تغییرات و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-11:25

از ساعات 11:30 روز دوشنبه 97/11/29 کارگاه آموزش تغییرات و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده با حضور مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مسؤول و کارشناس مرکز رایانه دانشکده پزشکی و مسؤولین و متصدیان بارگذاری اطلاعات گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر آشنایی گروههای آموزشی با تغییرات سامانه، به نیازهای اطلاعاتی بارگذاران پاسخ داده شد. ارتقای سطح کیفی و کمی درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در دستور کار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قرار دارد.

برگزاری هفتمین و آخرین جلسه از پنجمین دوره کارگاه های آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-8:40

هفتمین و آخرین جلسه از پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 31 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه تدوین درسنامه رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-13:37

از ساعت 12 روز دوشنبه 15 بهمن 97 جلسه تدوین درسنامه رفتار حرفه ای با حضور اعضای تیم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای توسعه کارگاه به بررسی یکی بخش از درسنامه پرداخته شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir