دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری کارگاه آموزش بررسی و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-9:57

 روز دوشنبه 99/4/16 از ساعت 12 الی 13:30 کارگاه آموزش بررسی و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده با حضور مسؤول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارشناسان مرکز رایانه دانشکده پزشکی و مسؤولین و متصدیان محترم بارگذاری اطلاعات گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر آشنایی گروههای آموزشی با بررسی سامانه، به نیازهای اطلاعاتی بارگذاران پاسخ داده شد.

جلسه کمیته برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-8:25

در تاریخ 99/4/10 جلسه کمیته برنامه عملیاتی با حضور اعضا محترم کمیته از ساعت 12 الی 13:30 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.در این جلسه پیرامون نحوه چگونگی ارزیابی برنامه های عملیاتی 99-00 گروه ها و معاونت ها بحث و تبادل نظر شد. 

 

جلسه شورای EDO

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/17-7:44

در تاریخ 99/3/13 روز سه شنبه از ساعت 10:15 الی 14:00 جلسه شورای دفتر توسعه آموزش پزشکی با حضور مسئول، کارشناس و پرسنل دفتر برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه های ارزشیابی، برنامه عملیاتی بحث و تبادل نظر شد.

جلسه شورای EDO

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/21-7:09

در تاریخ 99/2/16 روز سه شنبه از ساعت 8:30 الی 10:20 جلسه شورای دفتر توسعه آموزش پزشکی با حضور مسئول، کارشناس و پرسنل دفتر برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه های ارزشیابی بحث و تبادل نظر شد.

اساتید محترم گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/10-7:36

با توجه به لزوم مشخص بودن حجم محتوی جهت دانشجویان و کاهش استفاده از جزوات، جای خالی درسنامه در بسیاری از دروس به وضوح احساس می شود.نظر به اینکه تدوین درسنامه هم در ارتقا اساتید دارای امتیاز بوده و هم در آموزش دانشجویان می تواند سهم به سزایی داشته باشد، از اساتید محترم دعوت می شود در این امر مهم مشارکت فرمایند.دفتر EDO آمادگی خود را در تسریع روند تصویب چاپ درسنامه اعلام می دارد.

جشنواره آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/01-6:55

معاونت آموزشی در نظر دارد به مناسبت روز استاد و هفته آموزش در اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری جشنواره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی گروههای آموزشی و دانشکده ها با هدف تجلیل از مقام هیات علمی و مجریان فرآیندهای برتر آموزشی نماید .جهت اطلاعات بیشتر می توانید این فایلها را رویت نمایید.فایل ۱ - فایل 2- فایل 3 

 

جلسه شورای EDO

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/20-8:00

در تاریخ 99/1/19 روز سه شنبه  از ساعت 10:30 الی 12:30 جلسه شورای دفتر توسعه آموزش پزشکی با حضور مسئول، کارشناس و پرسنل دفتر برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی 00_99 بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی با حضور دانشجویان ترم چهارم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-5:11

از ساعت 12:15 روز یک شنبه 20 بهمن ماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی با حضور کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، نماینده مشاورین جوان، نمایندگان و جمعی از دانشجویان ترم چهارم برگزار گردید. این جلسه در راستای پایش اجرای برنامه ملی است که در آن پیرامون چگونگی ارائه دروس ترم چهارم با دانشجویان مصاحبه می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir