دفتر توسعه آموزش E.D.O

پانزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/05-17:49

روز دوشنبه مورخ 99/12/4 پانزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضا محترم کمیته در محل تالار ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه طرح دوره درس اصول جمعیت شناسی و تنظیم خانواده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نتایج ارزیابی کیفیت محتوای رسانه های آموزش مجازی دروس زیر به مسئولین هر درس ارائه شد.ادامه مطلب

اولین جلسه کمیته علمی آزمون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/28-8:13

در تاریخ 99/11/27 روز دوشنبه ساعت 11 اولین جلسه کمیته علمی آزمون با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، معاون پزشکی عمومی و دیگر نمایندگان EDO و EDC برگزار گردید.در این جلسه ابتدا اعضا کمیته علمی دانشکده تعیین و در ادامه دستور العمل مدیریت علمی آزمون ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چهاردهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-9:41

روز دوشنبه مورخ 99/11/13 از ساعت 11 الی 12:30 چهاردهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای محترم کمیته، در تالار ادیب برگزار گردید.در این جلسه نتایج ارزیابی کیفیت محتوای رسانه های آموزش مجازی درس های انگل شناسی مقطع علوم پایه، ایمنی شناسی بالینی مقطع مقدمات بالینی و علوم تشریح سر و گردن نظری مقطع علوم پایه، به مسئولین دروس ارائه شد. 

وبینار پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-6:16

در تاریخ 99/11/7 روز سه شنبه از ساعت 12:30 الی 13:30 وبینار کمیته برنامه عملیاتی با حضور نمایندگان گروه های آموزشی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ضرورت و اهمیت پایش، فرم مصوب پایش برنامه عملیاتی دو سالانه 00-99 و نیز چگونگی تکمیل آن بحث و تبادل نظر گردید.

سیزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-11:25

روز دوشنبه مورخ 99/10/29 از ساعت 11 الی 12:30 سیزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای محترم کمیته، در تالار ادیب برگزار گردید.در این جلسه پیرامون طرح دوره اصول طب فیزیکی و توانبخشی و طب اورژانس جهت ارائه به صورت واحد درسی در مقطع کارآموزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین نتایج  ارزیابی کیفیت محتوای رسانه های آموزشی درس های زیر به مسئولین دروس ارائه شد. 

جلسه کمیته مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-5:55

در تاریخ 99/10/30 ساعت 12:30 جلسه کمیته مدیریت برنامه درسی بصورت وبینار با حضور معاونین محترم آموزشی دانشکده پزشکی، مدیران و معاونین محترم گروه های آموزشی و مسئولین محترم دوره های مقدمات بالینی کارآموزی، کارورزی و دستیاری، مسئول و کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید.در این جلسه پیرامون بیان ضرورت مدیریت برنامه درسی، نحوه شکل گیری، معرفی نحوه اجرای برنامه، ابزارها و نحوه گزارش دهی برنامه درسی بحث و تبادل نظر گردید.

دومین کمیته مدیریت برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/23-11:42

در تاریخ 99/10/23 از ساعت 12:15 الی 13:30 وبینار چگونگی تدوین برنامه عملیاتی با حضور مسئول، مشاور و کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده، مسئولین برنامه های عملیاتی گروه های آموزشی و اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه علاوه بر تشریح چگونگی تدوین برنامه عملیاتی به بررسی تاریخچه و روند آن در دانشکده پزشکی پرداخته شد.

شورای دفتر آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/10/17-7:29

در تاریخ 99/10/16 از ساعت 9:30 الی 13:30  شورای دفتر توسعه آموزش با حضور مسئول، مشاور و کارشناسان دفتر برگزار گردید. در این جلسه پیرامون برنامه عملیاتی، مدیریت آزمون، مدیریت برنامه درسی و سایر موضوعات مرتبط با دفتر بحث و تبادل نظر گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir