دفتر توسعه آموزش E.D.O

کمیته ارزشیابی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/21-11:29

سه شنبه 97/1/28 جلسه کمیته ارزشیابی برنامه جدید دوره علو پایه با حضور اساتید دروس بیوشیمی، اصول خدمات سلامت، همچنین مسئول EDO، کارشناسان EDO و EDC در محل EDO برگزار گردید.

کارگاه توانمند سازی اساتید

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-9:51

در تاریخ 97/1/20 کارگاه توانمند سازی اساتید با موضوع آزمون های تشریحی ویژه اساتید گروه های علوم تشریحی و فیزیولوژی توسط EDO در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه

تاریخ ایجاد شنبه,2018/03/17-11:05

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 96/12/22 با حضور جناب آقای دکتر نصر، خانم دکتر ایزدی، خانم دکتر شهیدی، آقای کیان مهر و خانم دکتر وفامهر در EDO دانشکده پزشکی برگزار گردید و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/03/06-10:13

در تاریخ 96/12/15 ساعت 7:15 الی 8:15 پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس با حضور اعضای محترم، مسئول و کارشناس EDO برگزار گردید.در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چند پیشنهاد برای عملکرد آتی اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی گروه اطفال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/28-10:48

روز دوشنبه 96/12/7 جلسه تحلیل آزمونهای کارورزی و کارآموزی گروه اطفال با حضور مسئولین کارآموزی و کارورزی اطفال، مسئول و کارشناس ارزشیابی EDO در دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/26-11:32

در روز دوشنبه 96/11/30 جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی گروه داخلی با حضور مسئولین کارورزی، کارآموزی داخلی، مسئول و کارشناسان ارزشیابی دفتر EDO برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir