دفتر توسعه آموزش E.D.O

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه, 03/04/1396 - 14:32

در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت10 الی 12 جلسه ای در دفتر گروه بیهوشی در بیمارستان الزهرا (س) با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه, 03/04/1396 - 14:30

در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت8:30 الی 10 جلسه ای در دفتر گروه پرتوشناسی در بیمارستان الزهرا (س) با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

اولین جلسه سایت معاونت ها

تاریخ ایجاد شنبه, 27/03/1396 - 10:18

اولین جلسه کارگروه ارتقای سایت معاونت های دانشکده پزشکی در تاریخ 96/3/22 در محل EDO دانشکده با حضور مسئولین معرفی شده از طرف معاونت ها و مسئول محترم و کارشناسان EDO برگزار شد.در این جلسه الگوی پیشنهادی برای یکسان سازی صفحات سایت معاونت ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 24/03/1396 - 12:03

در روز دوشنبه 96/3/22 ساعت 11 الی 12:30 جلسه ای در دفتر گروه سم شناسی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 24/03/1396 - 11:13

در روز شنبه 96/3/20 ساعت 8:30 الی 10:30 جلسه ای در دفتر گروه عفونی در بیمارستان نور با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 24/03/1396 - 11:11

در روزشنبه 96/3/13 ساعت 10 الی 11 جلسه ای در دفتر گروه ژنتیک  با حضور آقای دکتر واعظ و خانم دکتر آویژگان برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارئه شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir