دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری کارگاه آموزش تغییرات و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-11:25

از ساعات 11:30 روز دوشنبه 97/11/29 کارگاه آموزش تغییرات و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده با حضور مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مسؤول و کارشناس مرکز رایانه دانشکده پزشکی و مسؤولین و متصدیان بارگذاری اطلاعات گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر آشنایی گروههای آموزشی با تغییرات سامانه، به نیازهای اطلاعاتی بارگذاران پاسخ داده شد. ارتقای سطح کیفی و کمی درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در دستور کار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قرار دارد.

برگزاری هفتمین و آخرین جلسه از پنجمین دوره کارگاه های آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-8:40

هفتمین و آخرین جلسه از پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 31 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه تدوین درسنامه رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-13:37

از ساعت 12 روز دوشنبه 15 بهمن 97 جلسه تدوین درسنامه رفتار حرفه ای با حضور اعضای تیم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای توسعه کارگاه به بررسی یکی بخش از درسنامه پرداخته شد.

برگزاری جلسه ارزیابان اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی کلان منطق 7 کشور

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-15:22

از ساعت 8:30 تا 12 روز سه شنبه 97/11/23 جلسه ارزیابان اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی کلان منطقه 7 کشور با حضور اعضای ارزیاب دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد، کاشان، و آزاد اسلامی یزد به میزبانی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه، ضمن معرفی سرپرست تیم و مرور کلی خودارزیابی دوره پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان مقرر گردید دانشکده های پزشکی منطقه 7 کشور، خودرازیابی دانشکده خود را اصلاح و تا پایان بهمن ارسال نمایند.

برگزاری جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-10:55

سومین جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی از ساعت 12 روز دو شنبه 97/11/15 در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که رئیس، معاون و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، بررسی و اصلاح بخشهای دیگر فرایند مدیریت آموزش انجام گرفت. این برنامه در چهار حیطه برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی، بازنگری و سازماندهی و راهبری تدوین شده است.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-11:01

ششمین جلسه از پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/15 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 31 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این کارگاه "تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود. شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است.

برگزاری کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-11:05

پنجمین جلسه از پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/8 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 43 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این کارگاه "تعهد به رعایت صداقت با بیمار و تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/29 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-10:26

دومین جلسه طراحی فرایند مدیریت برنامه درسی از ساعت 12 روز یک شنبه 97/11/7 در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که رئیس، معاون و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، بررسی و اصلاح بخشهای دیگر فرایند مدیریت آموزش انجام گرفت. این برنامه در چهار حیطه برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی، بازنگری و سازماندهی و راهبری تدوین شده است.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir