کسب رتبه اول کارگزینی دانشکده پزشکی در بین 70 کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-4:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در طی مراسمی که در روز چهارشنبه مورخ96/12/23در ساعت 14 در تالار همایش های دانشگاه علوم پزشکی با حضور قائم مقام محترم معاونت پشتیبانی دانشگاه، مدیریت محترم توسعه دانشگاه و مسئولین واحد های کارگزینی تابعه دانشگاه برگزار گردید با توجه به رتبه بندی صورت گرفته توسط مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه، کارگزینی دانشکده پزشکی آقای یاسر پریشانی به عنوان مسئول کارگزینی دانشکده در بین 70واحد کارگزینی استان، موفق به کسب مقام اول در سال 1396 گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir