تقدیر از حوزه امور مالی دانشکده توسط معاونت محترم اداری مالی به مناسبت روز حسابدار

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 97/9/15  معاونت محترم اداری و مالی دانشکده در معیت مشاور محترم معاونت امور مالی و  مدیریت محترم داخلی دانشکده با حضور در جمع حسابداران محترم دانشکده فرا رسیدن روز حسابدار را به این عزیزان تبریک گفته و از تلاش و زحماتشان در حیطه مالی دانشکده پزشکی در طول سال گذشته تقدیر و تشکر نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir