برگزاری کارگاه آموزش سامانه تردد کسری جهت اعضای محترم هیات علمی گروه داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ 98/4/3  از ساعت 8:00 لغایت 9:00 کارگاه آموزش سامانه تردد کسری جهت اعضای محترم هیات علمی گروه داخلی با حضور  اعضای هیات علمی گروه در تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی برگزار گردید. این کارگاه توسط مسئول محترم کارگزینی دانشکده جناب آقای پریشانی برقرار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir