استعلام واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشکده پزشکی در نظر دارد  محل  خدمات تایپ و تکثیر را از طریق برگزاری استعلام به صورت اجاره بهای ماهیانه به یکی از متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 98/3/20 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  98/3/22 به امور مالی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir